/Files/images/учнівське самоврдування.gif

Учнівське самоврядування — це спосіб організації життя колективу!

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей,створена людьми і для людей, а учні є Людьми!

Учнівське самоврядування – це старт для початку професійного зростання, можливість вчитися, бути відповідальним за себе і за інших.

Як організувати процес виховання учнів? Як зро­бити його змістовним та ефективним? Ці питання постали перед школою в час складних соціально-еко­номічних перетворень в Україні.

В основі нашої педагогічної філософії — дитина: найвища цінність на Землі./Files/images/на самоврядування.jpg Насамперед потрібно на­магатися бачити особистість, яка є індивідуальною, неповторною. Тому в основу виховної роботи школи покладена концепція особистісно зорієнтованого ви­ховання та педагогіка і психологія життєтворчості, які передбачають активне включення школяра у ви­ховний процес на засадах співпраці, діалогу, партнер­ства, високої вимогливості та глибокої поваги і взаєморозуміння. Актуальним стало створення умов для розгортання процесів самовиховання, самовдос­коналення, самореалізації особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка орієнтована не лише на особистісний успіх, а й дозволяє ефективно гармонізу­вати своє власне «я» з потребами суспільства.

Учнівське самоврядування є універсальною фор­мою активності, яку можна з однаковим успіхом вва­жати як способом організації буття шкільного колек­тиву, так і чинником творчої самореалізації особис­тості. Воно має на меті через широко розвинуту сис­тему органів самоуправління забезпечити включення учнів у різноманітну глибоко змістовну діяльність ко­лективу; умови масового залучення учнів до ор­ганізаторської роботи, до управління справами ко­лективу; сформувати права і визначитися з обов'яз­ками учнів; сформувати почуття господаря класу, школи, міста, держави.

Досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості людини, як то­лерантність, критичність та конструктивність мис­лення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гу­манізм, здатність до самоаналізу і самовиховання.

У шкільного самоврядування багато роботи цього навчального року! Переглянути та підписатись на календар запланованих заходів можна за посиланням.

Кiлькiсть переглядiв: 1326

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.